Bodemanalyse

Analyseer vanuit het perspectief van verhoudingen

Als we de EC-kaart van het perceel in beeld hebben, dan kunnen we vaststellen wat de meest optimale punten zijn om bodemmonsters te prikken. Maar voor we gaan bemonsteren is het goed om te beseffen dat niet alle bodemanalyses hetzelfde zijn. Heeft u zich wel eens afgevraagd welke data echt belangrijk zijn om uw grond in een betere conditie te krijgen?

Goed functionerende bodem

Wij adviseren u om altijd te redeneren vanuit de bodem en niet vanuit het gewas. In een goed functionerende bodem draait het namelijk primair om de bodembiologie. Hierbij zijn de verhoudingen in de bodem veel belangrijker dan de hoeveelheden. Dit geldt voor de mineralen maar ook voor de biologie zelf. Veel bodemanalyses zeggen iets over de beschikbaarheid van mineralen voor het gewas maar weinig over de omstandigheden waarin uw gewas gezaaid of geplant wordt. Ter vergelijking: ‘Je moet eerst een goed huis bouwen voordat je de koelkast vol zet!’ Daarom gaat onze voorkeur uit naar de visie en bodemanalyse van Kinsey-Albrecht.

 

U kunt deze unieke bodemanalyse ook zonder een bodemscan aanvragen via deze website. Op deze manier kunt u per perceel toch deze unieke data van verhoudingen van uw bodem in beeld laten brengen zonder dat u al uw percelen hoeft te scannen (u kunt dit aanvinken in het bestelproces).

Kinsey-Albrecht Bodemanalyse

Deze bodemanalyse integreert de chemische, fysische en biologische aspecten van de bodemvruchtbaarheid. De kern van deze analyse ligt bij het sturen op de juiste verhouding van de Calcium- en Magnesium-bezetting in de bodem , waardoor de ideale verhouding lucht en water ontstaat (structuur) en de juiste condities voor bodemleven en wortelactiviteit worden gecreëerd (biologie). We bouwen als het ware het ‘huis van de biologie’. Een gezond bodemleven komt de weerbaarheid van de bodem en het gewas ten goede. Naast Calcium en Magnesium wordt er uiteraard ook een advies gegeven voor de overige macro- en sporenelementen. 

Wilt u meer lezen over de optimale verhoudingen in de bodem en de achtergronden van de Kinsey Albrecht-analyse?

Lees verder

'MASTERING NATURE WITH TODAY'S TECHNOLOGY'

SoilMasters is een initiatief van FleurenTech, Van den Borne Aardappelen en Soil Services International.