Taakkaarten

Precisielandbouw op de m²

Als we de bouwtekening van het ‘huis voor de biologie’ in beeld hebben en we weten wát er wáár op het perceel moet gebeuren om alles in balans te krijgen, dan kunnen we met behulp van de taakkaarten starten met het toepassen van de juiste producten, mineralen en meststoffen voor de bodem én het gewas. LET OP: het gewas komt dus pas op het allerlaatst om de hoek kijken. Elk gewas kan immers groeien op een bodem die in balans is. Meststoffen die alleen gericht zijn op bevordering van plantengroei en geen rekening houden met de bodemstructuur en bodembiologie hebben op langere termijn een negatief effect op de gezondheid en de weerbaarheid van de bodem en de planten.

Wilt u meer weten van de rol van meststoffen op de bodem? 

Lees meer

Taakkaarten

Door de informatie van de EC-scan en de bodemanalyse te combineren kunnen we naast de variatie in bodemvruchtbaarheid van uw perceel ook de gewenste variatie in bemesting in kaart brengen. Dit doen we aan de hand van taak- of strooikaarten waarmee u uw perceel variabel kunt (laten) bemesten.

In de taakkaarten wordt per EC-klasse exact aangegeven welk product in welke hoeveelheid kan worden toegepast om de bodem in balans te brengen. Daarmee is de cirkel rond. Door middel van de aanbevolen producten sturen we op de chemische eigenschappen van de bodem. Dit zorgt voor een verbetering van de structuur (fysische eigenschap) en daarmee verbeteren we de levensomstandigheden voor het bodemleven (biologisch eigenschap). Hiermee zal het gewas dat dit seizoen groeit van optimale omstandigheden genieten en de beste kwaliteit en opbrengst kunnen realiseren. Ook komt de bodem hiermee in haar natuurlijke kracht wat zorgt voor een gezonde en weerbare bodem en gewassen.

Duurzaam en gezond telen

Door variabel te gaan bemesten aan de hand van de taakkaarten zijn we in staat op het gehele perceel de ideale bodemvruchtbaarheid te benaderen. Ook beperken we uit- en afspoeling van nutriënten en kwaliteitsverlies door overbemesting én verliezen aan kwaliteit en opbrengst door onderbemesting. Dit komt milieu, opbrengst, kwaliteit en uiteindelijk ook het financieel rendement van uw bedrijf ten goede.

Wilt u meer weten over het werken met taakkaarten en plaats specifiek bemesten, vraag het ons gerust of

Bestel direct uw bodemscan en -analyse

'MASTERING NATURE WITH TODAY'S TECHNOLOGY'

SoilMasters is een initiatief van FleurenTech, Van den Borne Aardappelen en Soil Services International.