Bodemscan

Een perceel is zelden homogeen

De bodemvruchtbaarheid van een perceel landbouwgrond is vrijwel nooit overal hetzelfde. Toch bemonsterden we de bodem van het perceel tot voor kort met één mengmonster. Op basis van de analyseresultaten van dit mengmonster voerden we vervolgens voor het gehele perceel dezelfde bemesting uit. Hiermee bemesten we dus delen van het perceel te weinig, precies genoeg of te veel. Dit zorgt voor verliezen in opbrengst, kwaliteit en een suboptimaal financieel resultaat. Onze dure landbouwgronden worden op deze manier dus zeker niet maximaal benut. Gelukkig kan dit in samenwerking met SoilMasters anders. Wij leggen u graag uit hoe wij dit aanpakken.

De EMI bodemsensor

Een grondmonster nemen van elke vierkante meter is een ondoenlijke, kostbare en tijdrovende zaak. Gelukkig kunnen we wel door middel van een indirecte methode de bodemvruchtbaarheid van elke vierkante meter van uw perceel vaststellen. Hiervoor gebruiken we een Elektro Magnetische Inductie (EMI) sensor, die de elektrische geleidbaarheid van de bodem meet. De elektrische geleidbaarheid of conductiviteit wordt afgekort met EC en is een belangrijke maat voor de bodemvruchtbaarheid. Dit komt omdat de geleidbaarheid sterk afhangt van het vochtgehalte, het kleigehalte (textuur), de aanwezige organische stof, de CEC en de hoeveelheid zouten/mineralen in de bodem.

 

Je kunt je voorstellen dat een vochtige bodem beter geleidt dan een droge bodem, die juist isoleert. Een bodem die bestaat uit veel kleine (geladen) kleideeltjes geleidt ook beter dan een grovere zandgrond. Kleigrond houdt ook makkelijker water vast. Datzelfde geldt voor een bodem met meer organische stof. Die geleidt weer beter dan een bodem met weinig organische stof. De som van alle lading op het klei-humus complex noemen we het TEC. Ook hiervan is goed te begrijpen dat een bodem met een hogere TEC een hogere geleidbaarheid heeft.

EC Klassen, Pinposities en Taakkaarten

Met de bodemscanner brengen wij de EC-waarde op iedere plek in het perceel in kaart en verkrijgen zo een beeld van de variatie in elektrische geleidbaarheid. Op basis van de gemeten variatie worden vier EC hoofdklassen vastgesteld en weergegeven in een bodemkaart. Dit ziet er als volgt uit.

Door de informatie van de EC-scan zijn wij in staat om, met behulp van onze unieke software, voor elke hoofdklasse binnen het perceel een optimale pinpositie vast te leggen. Op deze pinposities wordt vervolgens een bodemmonster geprikt. Vier per perceel dus. Op deze manier hebben we heel efficiënt en voor meerdere jaren de optimale prikpunten vastgelegd, gebaseerd op de variatie in het perceel. Door de data van de bodemanalyses te combineren met de EC-kaart, kunnen we naast de variatie in bodemvruchtbaarheid ook de variatie in de benodigde bemesting perfect in kaart brengen. Praktisch komt dit er op neer dat we taak- of strooikaarten maken waarmee u het perceel variabel kunt (laten) bemesten.

Meer over taakkaarten

SUPERPERCEEL

De nieuwste ontwikkeling binnen SoilMasters is dat we met de scantechniek en de unieke software ook in staat zijn om meerdere, aaneengesloten percelen te combineren tot één groot superperceel. Op deze manier hoeven we niet op ieder los perceel 4 monsters te prikken, maar kunnen we volstaan met 4 monsters op een gescand oppervlak tussen 20-25 ha. Dit oppervlak kan dus uit meerdere aaneengesloten percelen bestaan; een superperceel. Op deze manier brengen we tegen relatief lage kosten een veel groter oppervlak voor u in kaart. Heeft u hier interesse in, geef dit dan aan bij het aanvragen van uw bodemscan en -analyse. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Type EMI scanners

Bij SoilMasters beschikken we inmiddels over meerdere type scanners. Alle bodemscanners meten  de elektrische geleidbaarheid tot op maximaal 4 bodemdieptes, nl. op 0,5m, 1,0m, 1,5m en 3,0m, dit is echter afhankelijk van het type scanner, zie onderstaande tabel:

Model

Aantal dieptes

Diepte 0,25m

Diepte 0,50m

Diepte 0,75m

Diepte 1,00m

Diepte 1,50m

Diepte 3,00m

SOILMASTERS

2

-

X

 -

X

 -

 -

 Dualem21s

4

-

X

-

X

X

X

Dualem1hs

4

X

X

X

X

 -

 -

Dualem21hs

6

X

X

X

X

X

X

 

In het scanrapport dat u ontvangt bij elke bodemscan van uw percelen krijgt u niet alleen de EC kaarten met de 4 klassen op verschillende dieptes, maar ontvangt u ook; survey track kaarten, hoogtekaarten, extreme kaarten en gedetailleerde zonekaarten.

Voor meer informatie laat het ons gerust weten. Wilt u meer weten over type scanners en praktijkervaringen, klik dan hier.

'MASTERING NATURE WITH TODAY'S TECHNOLOGY'

SoilMasters is een initiatief van FleurenTech, Van den Borne Aardappelen en Soil Services International.